Ulotka-promocyjna-2021-2022

OFERTA
EDUKACYJNA

PLANOWANE ODDZIAŁY
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

V LO to nowoczesna szkoła z bogatą tradycją i licznymi osiągnięciami.
Nasi uczniowie wygrywają liczne konkursy i olimpiady przedmiotowe.
Biorą udział w przeglądach teatralnych, zawodach sportowych, konkursach recytatorskich i debatach.
Możemy pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów, a nasi uczniowie z łatwością dostają się na wybrane przez siebie studia.

SPORT I REKREACJA
W „PIĄTCE”

„PIĄTA FALA”
BASEN PRZY V LO

DRUŻYNA PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

V Liceum Ogólnokształcące uczestniczy
w międzynarodowych działaniach realizowanych w ramach programu Erasmus+.
Projekty kierowane są zarówno do młodzieży (międzynarodowa współpraca szkół), jak i pracowników (kursy i szkolenia za granicą).
Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji językowych, społecznych
i międzykulturowych poprzez praktyczną naukę podczas zagranicznych mobilności, m.in. do Włoch, Portugalii i Hiszpanii.

TU ROZWIJAMY
NASZE PASJE

MŁODZI MAJĄ GŁOS

WOLONTARIAT I PCK

ZWIERCIADŁA I SCENA TEATRALNA

KREATYWNE LEKCJE

NASZE AKCJE

V Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – Twój wybór