CZY WIESZ CZYM ODDYCHASZ ?

PROJEKT – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza

„Czy wiesz czym oddychasz?”

PROJEKT – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza „Czy wiesz czym oddychasz?” realizowany jest w ramach instrumentu finansowego UE LIFE-MAPPINGAIR/PL oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami projektu dla naszej szkoły są: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska oraz Miasto Bydgoszcz. Projekt realizowany jest od 2019 roku, a we wrześniu 2021 w ramach projektu zainstalowano i uruchomiono w naszej szkole czujniki jakości powietrza tworzące wraz z innymi urządzeniami w Bydgoszczy i okolicach sieć pomiarową do pomiaru stężenia pyłu, w wybranych punktach ozonu oraz dodatkowo temperatury i wilgotności powietrza. Wiemy, że podstawowym źródłem pozyskiwania danych o jakości powietrza jest monitoring jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowany i prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 10.07.1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska. W ramach projektu bierzemy udział w konferencjach, konkursach, olimpiadach i forach o tematyce ekologicznej i związanej z ochroną środowiska, w tym przede wszystkim powietrza. Projekt ten łączy w sobie aspekty naukowe (prognozowanie jakości powietrza) oraz praktyczne wychodzące naprzeciw aktualnym problemom środowiskowym i oczekiwaniom społecznym, takim jak poprawa jakości powietrza, czy powszechny dostęp do wiarygodnych informacji o zanieczyszczeniu powietrza w miejscu zamieszkania.