Podręczniki do liceum

Podręczniki – wersja pdf

I klasa liceum po szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

przedmiotoddziałypodręcznik
język polskia bM. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Wróblewska „NOWE Ponad słowami”, Edycja 2024 podręcznik zakres podstawowy i rozszerzony kl. 1 cz. 1 i 2, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1) cz. 1 podręcznika 1014/1/2024/z1 2) cz. 2 podręcznika 1014/2/2024/z1
język angielskia bpodadzą nauczyciele we wrześniu (zakup we wrześniu)
język niemieckia b*Claudia Brass, Dagmar Gluck „Mega 1” podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Klett
język rosyjskia b*J. Deczewska, P. Słupek „Russkij jazyk 1”, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Klett
historiaaM. Pawlak, A. Szweda „Poznać przeszłość 1”, Edycja 2024, podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1150/1/2022
 bR. Kulesza, K. Kowalewski „Zrozumieć przeszłość 1”, Edycja 2024, podręcznikzakres rozszerzony, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 642/1/2022
biologiaa bA. Helmin, J. Holeczek „NOWA Biologia na czasie 1, Edycja 2024” podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1221/1/2024
geografiaaR. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh „NOWE Oblicza geografii cz. 1”. Edycja 2024, podręcznik zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1216/1/2024 + maturalne karty pracy zakres rozszerzony D. Burczyk, V. Feliniak, B. Marczewska, S. Ropel, J. Soja „Oblicza geografii 1”, wyd. Nowa Era
 bR. Malarz, M. Więckowski „NOWE Oblicza geografii cz. 1”. Edycja 2024 podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1212/1/2024 + karty pracy ucznia
matematykaa bW. Babiański, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, E. Szmytkiewicz, K. Wej „NOWA Matematyka cz. 1”, EDYCJA 2024 podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 971/1/2024/z1
fizykaa bM. Braun, W. Śliwa „Nowe Odkryć fizykę 1”. Edycja 2024 podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dp. MEN: 1224/1/2024
chemiaa bA. Mrzigod, J. Mrzigod, R. Hassa „NOWA To jest chemia dla klasy 1”. Edycja 2024 podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1222/1/2024
informatykaa bJ. Mazur, J. S. Wierzbicki, P. Perekietka, Zb. Talaga „NOWA Informatyka na czasie 1”, Edycja 2024 podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1220/1/2024
edukacja dla bezpieczeństwaa bJ. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”, Edycja 2024 podręcznik, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 960/2022/z1
język łaciński i kultura antycznaabez podręcznika

* uczący się tego języka

II klasa liceum po szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Wszystkie podręczniki wydane od roku 2020 z wyjątkiem Biologia rok wydania 2024, Historia rok wydania od 2022, HiT wydanie od 2023r.

przedmiotoddziałypodręcznik
język polskia b c d e f gM. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska „Ponad słowami” podręcznik zakres podstawowy i rozszerzony kl. 2, cz. 1 i 2, wyd. Nowa Era
język angielskia b c d e f gPodadzą nauczyciele dla poszczególnych grup językowych
język niemiecki Claudia Brass, Dagmar Gluck „Mega 2” podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Klett
język rosyjski M. Wiatr- Kmieciak „Wot i my po- nowomu” cz. 2  podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. PWN + podręcznik i ćwiczenia z klasy 1 (kontynuacja)
historiaa c d e f gA. Kucharski, A. Niewęgłowska ”Poznać przeszłość 2” podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, wydanie od 2022r.
 bP. Klint „Zrozumieć przeszłość 2”, Edycja 2024 podręcznik zakres rozszerzony,wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 642/2/2023
geografiaa b e f gT. Rachwał, R. Uliszak ”Oblicza geografii 2” podręcznik zakres podstawowy + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
 c dT. Rachwał, R. Uliszak ”Oblicza geografii 2” podręcznik zakres rozszerzony + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
biologiaa e f gM. Guzik, R. Kozik, Wł. Zamachowski ”Biologia na czasie 2”. Edycja 2024 podręcznik zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1010/2/2020
 b c dA. Helmin, J. Holeczek „Biologia na czasie 2”. Edycja 2024 podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1006/2/2020
chemiaa b c d e f gkontynuacja nauki wg. podręcznika dla klasy 1
fizykaa b c d e f gW. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę 2” podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
matematykaa b c d e f gW. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha „Matematyka 2” podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
informatykaa b c d e f gJ. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki „Informatyka na czasie 2” podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
biznes i zarządzaniea b c d e f gZb. Makieła, T. Rachwał „Krok w biznes i zarządzanie kl. 1 i 2”, zakres podstawowy, podręcznik + Karty pracy ucznia A. Depczyńska, K. Garbacik, J. Kozub ”Krok w biznes i zarządzanie kl. 1 i 2”, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

III klasa liceum po szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Wszystkie podręczniki wydane od roku 2021 z wyjątkiem Wiedza o społeczeństwie rok wydania 2024, Biologia rok wydania 2024

przedmiotoddziałypodręcznik
język polskia b c d eJ. Kościerzyńska, A. Cisowska „Ponad słowami” podręcznik zakres podstawowy i rozszerzony kl. 3 cz. 1 i 2, wyd. Nowa Era
język angielskia b c d ePodadzą nauczyciele dla poszczególnych grup językowych
język niemiecki S. Mróz-Dwornikowska „Welttour Deutsch” cz. 3 podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era +
język rosyjski M. Wiatr- Kmieciak, S. Wujec „Wot i my po – nowomu cz. 3, wyd. PWN + podręcznik i ćwiczenia z klasy 2 (kontynuacja)
historiaa c d eJ. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak ”Poznać przeszłość 3” podr. zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
 b„Ślady czasu 3” zakres podstawowy i rozszerzony, Gd. Wyd. Ośw.
wiedza o społeczeństwiebS. Drelich, A. Janicki, J. Kięczkowska, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, L. Węgrzyn-Odzioba  ”W centrum uwagi 3”. Edycja 2024, podręcznik, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1148/3/2024
geografiaa bCz. Adamiak, A. Dubownik ”Oblicza geografii 3” zakres podstawowy + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
 c dM. Świtoniak, T. Wieczorek ”Oblicza geografii 3” zakres rozszerzony + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
biologiaa eF. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, Wł. Zamachowski ”Biologia na czasie 3”. Edycja 2024 zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1010/3/2021
 b c dJ. Holeczek „Biologia na czasie 3”. Edycja 2024 zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1006/3/2021
chemiaaM. Litwin, Sz. Styka-Wlazło „To jest chemia 2” – chemia organiczna, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
 b c d eR. Hassa, M. Mrzigod „To jest chemia 2” – chemia organiczna, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
fizykaa b c d eW. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę 3” podr. ze zbiorem zadań zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
matematykaa b c d eW. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha „Matematyka 3” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
informatykaa b c d eJ. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki „Informatyka na czasie 3” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
podstawy przedsiębiorczościa b c d ekontynuacja nauki wg. podręcznika z kl. 2

IV klasa liceum po szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Wszystkie podręczniki wydane od roku 2022 z wyjątkiem Biologia rok wydania 2024, Historia rok wydania 2022

przedmiotoddziałypodręcznik
język polskia b c dJ. Kościerzyńska, A. Wróblewska „Ponad słowami kl. 4”, podr. zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
język angielskia b c dpodadzą nauczyciele dla poszczególnych grup językowych
język niemiecki S. Mróz-Dwornikowska „Welttour Deutsch 4” + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era
język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my – po nowomu cz. 4”, wyd. WSiP + podręcznik i ćwiczenia z klasy 3 (kontynuacja)
historiaaJ. Kłaczkow, S. Roszak „Poznać przeszłość 4” Edycja 2024, podręcznik zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1021/4/2022
 b cR. Śniegocki, A. Zielińska „Zrozumieć przeszłość 4” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
 d„Ślady czasu 4” zakres podstawowy i rozszerzony, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
matematykabW. Babiański, L. Chańko „matematyka 4” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
 a c dbez podręcznika
wiedza o społeczeństwiebL. Czechowska, S. Drelich „W centrum uwagi 4” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
biologiaaF. Dubert, M. Jurgowiak, W. Zamachowski „Biologia na czasie 4”. Edycja 2024 zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era, nr dop. MEN: 1010/4/2022
geografiadT. Rachwał, Cz. Adamiak „Oblicza geografii 4” zakres rozszerzony + karty pracy, wyd. Nowa Era
chemiaapodręcznik z klasy 3