Podręczniki do liceum

I klasa liceum po szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Wszystkie podręczniki wydane od roku 2019 z niektórymi wyjątkami np. do przedmiotu Hit i teraźniejszość rok wydania 2022, Język niemiecki rok wydania 2023

przedmiotoddziałypodręcznik
język polski a b c d e f gM. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska „Ponad słowami” podr. j. polskiego dla liceum i tech. zakres podstawowy i rozszerzony kl. 1 cz. 1 i 2, wyd. Nowa Era
język angielski podadzą nauczyciele we wrześniu (zakup we wrześniu)
język niemiecki Claudia Brass, Dagmar Gluck „Mega 1”, wyd. Klett
język rosyjski „Wot i my po-nowomu” M. Wiatr-Kmiecik, S. Wujec cz. 1, wyd. PWN
filozofiab d M. Bokiniec, S. Zielka „Spotkania z filozofią 1” podr. filozofii dla lic. i tech. zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
historiab R. Kulesza, K. Kowalewski „Zrozumieć przeszłość 1” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
a c d e f gM. Pawlak, A. Szweda „Poznać przeszłość 1” podr. dla liceów i techników zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
wiedza o społeczeństwiebA. Janicki, J. Komorowski, A. Peisert „W centrum uwagi 1” podr. dla lic. i techn. zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era – wydanie od 2022
biologia a e f gM. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska „Biologia na czasie 1” podr. dla lic. i techn. zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
b c dA. Helmin, J. Holeczek „Biologia na czasie 1” podr. dla lic. i techn. zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
geografia a b e f gR. Malarz, M. Więckowski „Oblicza geografii 1” podr. dla lic. i techn. zakres podstawowy + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
c dR. Malarz, M. Więckowski „Oblicza geografii 1” zakres rozszerzony + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
matematyka a b c d e f g W. Babiański, L. Chańko, K. Wej „Matematyka 1” podr. dla lic. i techn. zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
fizyka a b c d e f gM. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę 1” podr. ze zbiorem zadań zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
chemia a gM. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska „To jest chemia 1” podr. dla lic. i techn. zakres rozszerzony + karty pracy, wyd. Nowa Era
b c d e fR. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod „To jest chemia 1” podr. dla lic. i techn. zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
informatykaa b c d e f g J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki „Informatyka na czasie 1” podr. dla lic. i techn. zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
edukacja dla bezpieczeństwa a b c d e f gbez podręcznika
historia i teraźniejszośća b c d e f gIzabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Adam Cisek, Karol Wilczyński „Historia i teraźniejszość 1”, wyd. WSiP
język łaciński i kultura antycznaa c e f gbez podręcznika

II klasa liceum po szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024
Wszystkie podręczniki wydane od roku 2020

przedmiot oddziały podręcznik
język polski a b c d e M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska „Ponad słowami” podr. do języka polskiego dla liceum i techn. zakres podstawowy i rozszerzony kl. 2, cz. 1 i 2, wyd. Nowa Era
język angielski a b c d ePodadzą nauczyciele dla poszczególnych grup językowych
język niemiecki   S. Mróz- Dwornikowska „Welttour Deutsch” cz. 2 + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era
język rosyjski   M. Wiatr- Kmieciak „Wot i my po- nowomu” cz. 2, wyd. PWN
historiab„Ślady czasu 2” zakres podstawowy i rozszerzony, Gd. Wyd. Oświat.
a c d e A. Kucharski, A. Niewęgłowska ”Poznać przeszłość 2” podr. zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
geografia a b eT. Rachwał, R. Uliszak ”Oblicza geografii 2” zakres podstawowy + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
c dT. Rachwał, R. Uliszak ”Oblicza geografii 2” zakres rozszerzony + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
biologia a eM. Guzik, R. Kozik, Wł. Zamachowski ”Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
b c d A. Helmin, J. Holeczek „ Biologia na czasie 2” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
chemia a b c d e kontynuacja nauki wg. podręcznika dla klasy 1
fizyka a b c d e W. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę 2” podr. ze zbiorem zadań zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
matematyka a b c d e W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha „Matematyka 2” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
informatyka a b c d e J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki „Informatyka na czasie 2” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
podstawy przedsiębiorczości a b c d e Zb. Makieła, T. Rachwał „Krok w przedsiębiorczość”, wyd. Nowa Era
historia i teraźniejszośća b c d epodręcznik zostanie podany później

III klasa liceum po szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024
Wszystkie podręczniki wydane od roku 2021

przedmiot oddziały podręcznik
język polski a b c d J. Kościerzyńska, A. Cisowska „Ponad słowami” – podr. do języka polskiego dla liceum i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony kl. 3 cz. 1 i 2, wyd. Nowa Era
język angielski a b c d Podadzą nauczyciele dla poszczególnych grup językowych
język niemiecki S. Mróz-Dwornikowska „Welttour Deutsch” cz. 3 + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era
język rosyjski   M. Wiatr- Kmieciak, S. Wujec „Wot i my po – nowomu” cz. 2 i 3, wyd. PWN
historiaaJ. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz ”Poznać przeszłość 3” podr. zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
b c T. Krzemiński, A. Niewęgłowska „Zrozumieć przeszłość 3” podr. zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
d„Ślady czasu 3” zakres podstawowy i rozszerzony, Gd. Wyd. Ośw.
wiedza o społeczeństwie b cS. Drelich, A. Janicki ”W centrum uwagi 3” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
geografia a b c Cz. Adamiak, A. Dubownik ”Oblicza geografii 3” zakres podstawowy + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
dM. Świtoniak, T. Wieczorek ”Oblicza geografii 3” zakres rozszerzony + karty pracy ucznia, wyd. Nowa Era
biologia a F. Dubert, M. Guzik ”Biologia na czasie 3” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
b c d J. Holeczek „Biologia na czasie 3” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
chemia a M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło „To jest chemia 2” – chemia organiczna, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
b c d R. Hassa, M. Mrzigod „To jest chemia 2” – chemia organiczna, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
fizyka a b c d W. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę 3” podr. ze zbiorem zadań zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
matematyka a b c d W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha „Matematyka 3” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
informatyka a b c d J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki „Informatyka na czasie 3” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
podstawy przedsiębiorczości a b c d kontynuacja nauki wg. podręcznika z kl. 2

IV klasa liceum po szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024
Wszystkie podręczniki wydane po roku 2022

przedmiotoddziałypodręcznik
język polskia b c dJ. Kościerzyńska, A. Wróblewska „Ponad słowami kl. 4”, wyd. Nowa Era
język angielskipodadzą nauczyciele dla poszczególnych grup językowych
język niemieckiS. Mróz-Dwornikowska „Welttour Deutsch 4” + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era
język rosyjskiM. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my – po nowomu 4”, wyd. WSiP
historiadJ. Kłaczkow, S. Roszak „Poznać przeszłość 4” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
b cR. Śniegocki, A. Zielińska „Zrozumieć przeszłość 4” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
a„Ślady czasu 4” zakres podstawowy i rozszerzony, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
matematykaa b c dW. Babiański, L. Chańko „matematyka 4” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
wiedza o społeczeństwiebL. Czechowska, S. Drelich „W centrum uwagi 4” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
biologiaaF. Duber, M. Jurgowiak, W. Zamachowski „Biologia na czasie 4” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
geografiadT. Rachwał, Cz. Adamiak „Oblicza geografii 4” zakres rozszerzony + karty pracy, wyd. Nowa Era
chemiaapodręcznik z klasy 3