młodzi-maja-głos

Młodzi maja głos

Piątka” to szkoła, którą tworzą przede wszystkim uczniowie.
Ich głos jest nie tylko słyszalny, on jest wysłuchany.
Funkcjonuje tu Rzecznik Praw Ucznia, Samorząd Uczniowski, a nasi uczniowie należą
do Młodzieżowej Rady Miasta.
Wszystko, co dzieje się w „Piątce” uchwalane jest w demokratycznym głosowaniu.
Prowadzimy negocjacje i debaty i rozmawiamy na każdy temat.
V Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy to szkoła otwarta i tolerancyjna.
Szkoła jest miejscem, gdzie każdy z Was poczuje się dobrze.

Oferta edukacyjna