K-1c

1c – klasa humanistyczno-lingwistyczna

Punktowane przedmioty
w czasie rekrutacji:

historia
j. angielski
j. polski
matematykaPODRÓŻE HUMANISTYCZNE
 • przygotowanie do studiów na kierunkach humanistycznych i lingwistycznych
 • zwiększona liczba godzin historii, j. angielskiego i j. niemieckiego
 • rozwijanie umiejętności komunikacji językowej
 • spotkania z bydgoskimi naukowcami dotyczące rozwoju języka
 • konkursy poezji i piosenki anglojęzycznej
 • wycieczki humanistyczne, projekty artystyczne
 • udział w międzynarodowych projektach, np. ERASMUS +
 • warsztaty w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim
 • elementy glottodydaktyki na zajęciach lekcyjnych
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad językowych
 • Dzień Lingwisty i Humanisty
PROJEKTY ARTYSTYCZNE

Oferta edukacyjna

Facebook
Facebook