K-1c

1c – klasa humanistyczno-prawna

Punktowane przedmioty
w czasie rekrutacji:

j. polski
matematyka
historia
wos


Wycieczka na Litwę – Zamek w Trokach
  • przygotowanie do studiów: prawniczych, historycznych (archiwistyka, archeologia, etnografia, kulturoznawstwo), psychologicznych, z zakresu bezpieczeństwa narodowego, z zakresu administracji, dziennikarstwa i komunikacji społecznej i innych
  • zwiększona liczba godzin z historii, wos-u i języka angielskiego
  • rozwijanie zainteresowań historycznych i z zakresu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym poprzez: ciekawe lekcje, udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, spotkaniach, prelekcjach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni i instytucji regionu (UKW, UMK, IPN, muzea i galerie sztuki)
  • aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu
  • wycieczki klasowe (krajowe i zagraniczne)
  • Res Gestae – 5lo.bydgoszcz.pl/historia

Oferta edukacyjna