eTwinning project A Taste of Culture 2022/23

Celem projektu jest poznanie kuchni i kultury krajów szkól partnerskich z Turcji, Chorwacji, Włoch, Francji i Portugalii oraz rozwijanie umiejętności językowych. Uczestnicy projektu mają okazję rozmawiać po angielsku poza kontekstem klasowym i poznać nowe narzędzi ICT, które znacznie ułatwiają i uatrakcyjniają ich codzienną naukę. Uczniowie będą rozwijać kluczowe kompetencje takie jak decyzyjność, umiejętność efektywnej pracy w międzynarodowych zespołach, świadomość kulturową, postawę tolerancji i otwartości. Finalnym rezultatem projektu będą nagrania video utrwalające gotowanie potraw z różnych krajów na podstawie przepisów przygotowanych przez naszych zagranicznych partnerów oraz wspólnie opracowana książka kucharska.

Spotkanie online 2 marzec

Spotkanie online 23 marzec

Spotkanie online 13 kwiecień

Spotkanie online 27 kwiecień

Książka kucharska

Food films

https://5lo.bydgoszcz.pl/etwinning-quality-label/