Rada rodziców przy V LO

Alina Radoszewska -przewodnicząca (rodzic klasy 3a)

Adam Bożko – zastępca (rodzic klasy 1b)

Anna Wesołowska – skarbnik( rodzic klasy 2d)

Wniosek o dofinansowanie

Od dnia 21.11.2012 r. istnieje możliwość regulowania wpłat z tytułu składek na konto rady rodziców wg poniższych danych:

Nazwa: Komitet Rodzicielski przy V LO

ul. Szarych Szeregów 4a

85-829 Bydgoszcz

Numer konta bankowego:

62 1240 1183 1111 0000 1290 5580

Bank Pekao S.A. ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz

Opis (tytułem):

klasa (numer – np. 3b), imię i nazwisko ucznia. Uwaga! W przypadku błędnego opisu przelewu, środki wpłacone na konto, będą zaksięgowane do ogólnej puli składek szkoły.