Kreatywne lekcje

Kreatywne lekcje

Nauka nie musi być nudna. W naszej szkole wiemy to najlepiej, dlatego uczniowie 5 LO zdobywają wiedzę także poza murami szkoły.
Uważamy, że najlepiej uczyć się poprzez praktykę, a wiedzy szukać u jej źródeł. Dlatego współpracujemy ściśle z bydgoskimi uczelniami.

Jesteśmy częstymi gośćmi Kolegium Medicim
i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Uczęszczamy na wykłady, korzystamy z lekcji pokazowych i zajęć laboratoryjnych.
Bierzemy udział w seminariach i warsztatach z lekarzami, mamy zajęcia w prosektorium i laboratoriach uniwersyteckich.
Specjalnie dla nas organizowane są spotkania z profesorami
w Katerze Biologii, Mikrobiologii i Genetyki.
Bierzemy udział w wykładach na wydziale filologii.
Wychodzimy do Pałacu Młodzieży na spotkania z historykami sztuki, podróżnikami, kulturoznawcami, filozofami.
Niezwykle ważne są dla nas kwestie językowe, dlatego uczestniczymy także w wydarzeniach propagujących poprawną polszczyznę, które organizowane są przez Wydział Językoznawstwa UKW.
To tylko niektóre z form z których korzystamy, by urozmaicić nasze zajęcia.


Oferta edukacyjna