K-1a

1a – klasa medyczna

Punktowane przedmioty
w czasie rekrutacji:

biologia
chemia
j. polski
matematyka

LEKCJE LABORATORYJNE
  • przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych, chemicznych oraz biologicznych
  • zwiększona liczba godzin biologii i chemii
  • lekcje uniwersyteckie w szkole oraz na UKW, UTP, UMK
  • seminaria, warsztaty z lekarzami i pracownikami naukowymi uczelni
  • zajęcia terenowe i laboratoryjne
  • wycieczki przedmiotowe
  • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i współpraca z PCK
  • przygotowania do egzaminów zewnętrznych i olimpiad przedmiotowych
  • Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, potwierdzone licznymi sukcesami

POKAZY CHEMICZNE
MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY

Oferta edukacyjna