K-1a

1a – klasa medyczna

Punktowane przedmioty
w czasie rekrutacji:

biologia
chemia
j. polski
matematyka

LEKCJE LABORATORYJNE
 • przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych, chemicznych oraz biologicznych
 • zwiększona liczba godzin biologii i chemii
 • lekcje uniwersyteckie w szkole oraz na UKW, UTP, UMK
 • seminaria, warsztaty z lekarzami i pracownikami naukowymi uczelni
 • zajęcia terenowe i laboratoryjne
 • wycieczki przedmiotowe
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • współpraca z PCK
 • przygotowania do egzaminów
 • zewnętrznych i olimpiad przedmiotowych
 • Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, potwierdzone licznymi sukcesami
POKAZY CHEMICZNE
MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY

Oferta edukacyjna

Facebook
Facebook