K-1b

1b – klasa humanistyczna

Punktowane przedmioty
w czasie rekrutacji:

historia
wiedza o społeczeństwie
j. polski
matematyka


NASZE DEBATY
  • przygotowanie do studiów dziennikarskich, prawniczych i międzywydziałowych studiów humanistycznych
  • zwiększona liczba godzin j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
  • lekcje prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni
  • udział w sesjach i seminariach naukowych
  • przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, potwierdzone licznymi sukcesami
  • debaty i panele dyskusyjne
  • wycieczki humanistyczne, projekty artystyczne
  • stała współpraca z instytucjami kulturalnymi
  • szkolne przeglądy wokalne i taneczne
  • rozwój zainteresowań filmoznawczych i teatralnych oraz twórczości własnej

Oferta edukacyjna