Zastępstwa

Inf. o zast.
Zastępstwa w dniu 28.09.2022 – 29.09.2022
Anna Bulińska / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 cl – Uczniowie przychodzą później    
3 2 al(1) – Chemia, 201 Katarzyna Nowatkowska za nieobecny oddział, s. 106, cała klasa
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 p2 Anna Ziorkowska  
       
Grażyna Burczyk / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 el – Uczniowie przychodzą później    
3 2 dl(1) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 1 cl(2) – Biologia, 116 Anna Ziorkowska s. 116
6 2 dl(2) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 p1 Dominika Pietrzak  
       
Anna Gluba / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 bl(1) – Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 p-1 Rafał Grynienko  
       
Magdalena Halliop-Dyhid / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 dl(2) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 2 dl(1) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 2 dl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 p2 Barbara Włódarczak  
       
Beata Jasiecka / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 al(2) – Zastępstwo   KN, cala klasa, za n.o.
5 1 dl(1) – Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 dl(1) – Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Magdalena Jasińska / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 al – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 2 dl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 dl – Geografia rozszerzona, 217 Adam Stasik s. 23
4 4 cl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 4 dl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 1 dl – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p2 Małgorzata Kacprzak  
       
Małgorzata Kacprzak / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 el – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Eugeniusz Kujawa / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 Wychowanie fizyczne – Uczniowie przychodzą później    
2 Wychowanie fizyczne – Uczniowie przychodzą później    
3 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd1 Aurelia Krajewska  
4 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd1 Piotr Paradowski za nieobecny oddział
6 3 cl(2) – Wychowanie fizyczne, b2 Piotr Paradowski za nieobecny oddział
7 4 al(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 cl(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 h Łukasz Skrzypek  
7 h Łukasz Skrzypek  
       
Małgorzata Kumkowska / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 bl – Historia, 23 Adam Stasik s. 23
5 3 cl – Historia na 5, 23 Adam Stasik s. 23
6 1 cl – Historia i teraźniejszość, 23 Adam Stasik s. 23
7 3 bl – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 p0 Agata Lipska  
       
Krzysztof Kwaśniewicz / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 al(2) – Uczniowie przychodzą później    
2 1 al(2) – Uczniowie przychodzą później    
       
Grzegorz Waszkiewicz / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 dl(1) – Informatyka, 102 Olga Wysocka złączenie grup
       
Marcin Włodarczyk / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgm Małgorzata Kacprzak  
4 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgm Katarzyna Nowatkowska za nieobecny oddział
5 4 bl(2) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Anna Ziorkowska / 28.09.2022 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 bl – Uczniowie przychodzą później    
       
Aleksandra Arke / 29.09.2022 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 cl – Uczniowie przychodzą później    
2 3 bl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 1 dl – Język polski, 107 Małgorzata Joanna Kowalczyk  
4 1 dl – Język polski, 107 Iwona Kowalczyk  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p1 Grażyna Burczyk  
       
Magdalena Halliop-Dyhid / 29.09.2022 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 al(1) – Uczniowie przychodzą później    
2 3 al(1) – Uczniowie przychodzą później    
3 3 al(2) – Chemia rozszerzona, 201 Grażyna Burczyk złączenie grup
4 3 al(2) – Chemia rozszerzona, 201 Grażyna Burczyk złączenie grup
5 2 bl – Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 dl – Chemia, 213 Grażyna Burczyk  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p2 Agnieszka Wandachowicz  
       
Beata Jasiecka / 29.09.2022 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 dl(2) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 2 al(2) – Język angielski, 07 Joanna Olszewska złączenie grup
6 2 al(2) – Język angielski, 07 Joanna Olszewska złączenie grup
7 3 bl(1) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
8 3 bl(1) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 p-1 Rafał Grynienko  
6 p-1 Rafał Grynienko  
       
Magdalena Jasińska / 29.09.2022 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 bl – Uczniowie przychodzą później    
3 2 cl – Geografia, 217 Anna Wojtczak-Fajga za nieobecny oddział
4 1 el – Geografia, 217 Joanna Olszewska za nieobecny oddział
5 4 dl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 2 dl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 Godzina z wychowawcą – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 p2 Anna Ziorkowska  
       
Eugeniusz Kujawa / 29.09.2022 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Małgorzata Kumkowska klasa 3d
4 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Łukasz Skrzypek  
6 3 bl(2) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 4 dl(1) – Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 bl(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 h Aurelia Krajewska  
       
Agata Lipska / 29.09.2022 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 bl(2) – Język niemiecki, 22 Anna Gluba złączenie grup. s 213
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p0    
       
Adam Stasik / 29.09.2022 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 al – Wiedza o społeczeństwie, 103 Marzena Chruszczewska za nieobecny oddział
3 3 bl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 2 cl – Wiedza o społeczeństwie, 103 Małgorzata Kumkowska za nieobecny oddział
5 1 al – Historia, 103 Anna Wojtczak-Fajga za nieobecny oddział
7 4 cl – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 p1 Krzysztof Kwaśniewicz  
       
Marcin Włodarczyk / 29.09.2022 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 Wychowanie fizyczne – Uczniowie przychodzą później    
2 Wychowanie fizyczne – Uczniowie przychodzą później    
3 Wychowanie fizyczne – Zastępstwo   MK, klasa 3d
4 Wychowanie fizyczne – Zastępstwo   świetlica
5 2 dl(1) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 3 bl(1) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 h Aurelia Krajewska  
4 h Aurelia Krajewska  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN