Zastępstwa

Inf. o zast.
Zastępstwa w dniu 17.06.2024 – 19.06.2024
Magdalena Jasińska / 17.06.2024 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 dl – Uczniowie przychodzą później    
2 2 dl – Uczniowie przychodzą później    
3 1 cl – Uczniowie przychodzą później    
4 1 cl – Uczniowie przychodzą później    
5 1 el – Geografia, 217 Agnieszka Wandachowicz  
6 3 dl – Geografia, 217 Anna Ziorkowska  
7 2 bl – Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Adam Stasik / 17.06.2024 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 cl – Historia, 103 Maciej Adamski  
2 2 el – Historia, 103 Maciej Adamski  
3 1 bl – Historia i teraźniejszość, 103 Maciej Adamski  
       
Izabela Wardzinska / 17.06.2024 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 bl(2) – Język niemiecki, 26 Anna Wojtczak-Fajga złączenie grup
5 2 dl(1) – Język niemiecki, 215 Olga Wysocka złączenie grup
6 2 el(2) – Język niemiecki, 217 Anna Gluba złączenie grup
7 1 gl(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 p2 Anna Ziorkowska  
6 p2 Agnieszka Wandachowicz  
       
Joanna Zielińska / 17.06.2024 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 cl(1) – Uczniowie przychodzą później    
2 1 cl(1) – Uczniowie przychodzą później    
5 2 cl(1) – Język angielski, 25 Joanna Olszewska złączenie grup
       
Magdalena Jasińska / 18.06.2024 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 dl – Uczniowie przychodzą później    
3 1 bl – Geografia, 208 Anna Ziorkowska  
4 3 bl – Geografia, 213 Agnieszka Jankowska  
5 2 cl – Geografia rozszerzona, 217 Dorota Broszka  
6 3 al – Geografia, 217 Anna Gluba  
7 3 dl – Geografia rozszerzona, 217 Rafał Grynienko  
8 2 el – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  p2 Anna Bulińska  
1 p2 Krzysztof Kwaśniewicz  
       
Izabela Wardzinska / 18.06.2024 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 bl(2) – Uczniowie przychodzą później    
2 1 gl(2) – Język niemiecki, 26 Anna Wojtczak-Fajga złączenie grup
3 2 el(2) – Język niemiecki, 217 Anna Gluba złączenie grup
4 2 dl(1) – Język niemiecki, 215 Olga Wysocka złączenie grup
       
Joanna Zielińska / 18.06.2024 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 cl(1) – Uczniowie przychodzą później    
2 2 cl(1) – Uczniowie przychodzą później    
3 3 cl(1) – Uczniowie przychodzą później    
       
Magdalena Jasińska / 19.06.2024 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 dl – Uczniowie przychodzą później    
3 1 fl – Geografia, 208 Anna Ziorkowska  
4 2 cl – Geografia rozszerzona, 105 Marzena Chełmowska-Chruszczewska  
5 2 dl – Geografia, 106 Dominika Pietrzak  
6 1 gl – Geografia, 217 Marzena Chełmowska-Chruszczewska  
7 1 dl – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 p2 Joanna Borkowska  
       
Adam Stasik / 19.06.2024 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 cl – Godzina z wychowawcą, 103 Maciej Adamski  
2 1 bl – Historia rozszerzona, 103 Maciej Adamski  
3 2 al – Historia, 103 Maciej Adamski  
4 1 bl – Historia, 103 Maciej Adamski  
5 2 el – Historia, 103 Maciej Adamski  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  p1 Maciej Adamski  
1 p1 Maciej Adamski  
       
Joanna Zielińska / 19.06.2024 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 cl(1) – Język angielski, 24 Beata Jasiecka złączenie grup
5 3 cl(1) – Język angielski, 24 Beata Jasiecka złączenie grup
6 1 cl(1) – Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 cl(1) – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 p0 Joanna Olszewska  
7 p0 Agata Lipska  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN