Zastępstwa

Inf. o zast.
Zastępstwa w dniu 23.01.2023 – 25.01.2023
Eugeniusz Kujawa / 23.01.2023 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 al(1) – Wychowanie fizyczne, b1 Marcin Włodarczyk  
7 1 cl(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 el(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 h Aurelia Krajewska  
       
Małgorzata Joanna Kowalczyk / 24.01.2023 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 bl – Historia i teraźniejszość, 27 Agata Lipska  
4 1 bl – Historia, 27 Katarzyna Nowatkowska  
5 1 bl – wiedza o społeczeństwie uzupełnienie, 27 Katarzyna Nowatkowska  
6 3 al – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p0 Joanna Olszewska  
       
Eugeniusz Kujawa / 24.01.2023 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Leszek Siekierski świetlica
3 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Leszek Siekierski świetlica
4 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Leszek Siekierski świetlica
5 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Leszek Siekierski świetlica
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 h Aurelia Krajewska  
5 h Aurelia Krajewska  
       
Grzegorz Waszkiewicz / 24.01.2023 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 bl(1) – Informatyka, 102 Iwona Kowalczyk złączenie grup
       
Małgorzata Kacprzak / 25.01.2023 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 cl – Fizyka, 213 Anna Gluba  
4 1 dl – Fizyka, 213 Adam Stasik  
5 4 al – Uzupełnienie1 fizyka, 213 Marzena Chruszczewska  
6 1 el – Fizyka, 213 Barbara Włódarczak  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN