Zastępstwa

Inf. o zast.
Zastępstwa w dniu 04.03.2024 – 08.03.2024
Joanna Borkowska / 04.03.2024 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 el(2) – Język angielski, 207 Agata Lipska za nieobecny oddział
4 1 dl(2) – Język angielski, 207 Olga Wysocka za nieobecny oddział
5 1 dl(2) – Język angielski, 207 Anna Ziorkowska za nieobecny oddział
6 4 cl(1) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 4 cl(1) – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 p2 Magdalena Jasińska  
       
Marzena Chełmowska-Chruszczewska / 04.03.2024 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 bl – Język polski, 105 Anna Ziorkowska za nieobecny oddział
6 1 gl – Język polski, 105 Magdalena Jasińska za nieobecny oddział
7 3 dl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 p1 Iwona Kowalczyk  
7 p1 Emilia Brunatowska  
       
Sylwia Kożuszko / 04.03.2024 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 al(2) – Biologia rozszerzona, 116 Grażyna Burczyk  
2 1 al(1) – Biologia rozszerzona, 116 Grażyna Burczyk  
3 2 el(2) – Biologia rozszerzona, 116 Grażyna Burczyk  
4 2 el – Biologia, 116 Grażyna Burczyk  
5 1 fl(2) – Biologia rozszerzona, 116 Grażyna Burczyk  
6 2 dl – Biologia, 116 Grażyna Burczyk  
7 2 el(1) – Biologia rozszerzona, 116 Grażyna Burczyk  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 p1 Grażyna Burczyk  
4 p1 Grażyna Burczyk  
       
Adam Stasik / 04.03.2024 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 cl – Historia, 103 Małgorzata Kumkowska  
2 2 el – Historia, 103 Małgorzata Kumkowska  
3 1 bl – Historia i teraźniejszość, 103 Małgorzata Kumkowska  
       
Marcin Włodarczyk / 04.03.2024 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 Wychowanie fizyczne – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 Wychowanie fizyczne – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, 102 Emilia Brunatowska za nieobecny oddział
6 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, 208 Anna Ziorkowska za nieobecny oddział
7 4 al(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 al(1) – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 h Eugeniusz Kujawa  
4 h Aurelia Krajewska  
       
Sylwia Kożuszko / 05.03.2024 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 fl – Biologia, 116 Grażyna Burczyk  
2 1 fl(1) – Biologia rozszerzona, 116 Grażyna Burczyk  
3 1 al – Biologia, 116 Grażyna Burczyk  
4 3 dl – Biologia, 116 Grażyna Burczyk  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 p1 Grażyna Burczyk  
3 p1 Grażyna Burczyk  
       
Eugeniusz Kujawa / 05.03.2024 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 el(2) – Uczniowie przychodzą później    
2 2 el(2) – Uczniowie przychodzą później    
3 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Adam Stasik świetlica
4 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Łukasz Skrzypek  
6 1 el(2) – Wychowanie fizyczne, 105 Dominika Pietrzak  
7 4 bl(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 bl(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 h Aurelia Krajewska  
7 h Marcin Włodarczyk  
       
Aleksandra Arke / 06.03.2024 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 dl – Uczniowie przychodzą później    
2 4 bl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 cl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 4 bl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 2 el – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 p1 Iwona Kowalczyk  
       
Rafał Grynienko / 06.03.2024 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 dl(2) – Uczniowie przychodzą później    
2 4 dl(2) – Uczniowie przychodzą później    
3 4 al(2) – Uczniowie przychodzą później    
5 4 dl(2) – Język angielski rozszerzony, 25 Joanna Olszewska złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  p-1 Krzysztof Kwaśniewicz  
1 p-1 Anna Gluba  
2 p-1 Beata Jasiecka  
       
Sylwia Kożuszko / 06.03.2024 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 cl – Biologia, 116 Anetta Macherzyńska  
7 2 dl – Biologia, 116 Anetta Macherzyńska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 p1 Anetta Macherzyńska  
       
Dominika Pietrzak / 06.03.2024 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 el – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 2 el – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 2 al – Język polski, 104 Krzysztof Kwaśniewicz za nieobecny oddział
7 2 al – Język polski, 104 Krzysztof Kwaśniewicz za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 p1 Emilia Brunatowska  
4 p1 Katarzyna Nowatkowska  
       
Adam Stasik / 06.03.2024 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 cl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 1 bl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 2 al – Historia, 208 Anna Ziorkowska za nieobecny oddział
4 1 bl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 2 cl – Historia, 105 Marzena Chełmowska-Chruszczewska za nieobecny oddział
6 4 bl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 3 cl – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  p1 Katarzyna Nowatkowska  
1 p1 Iwona Kowalczyk  
       
Daria Twaróg-Sentkowska / 06.03.2024 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 el – Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Rafał Grynienko / 07.03.2024 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 el(1) – Język angielski rozszerzony, 25 Joanna Olszewska złączenie grup
3 1 al(2) – Język angielski, 103 Anna Gluba złączenie grup
4 1 al(2) – Język angielski, 106 Anna Gluba złączenie grup
5 1 dl(1) – Język angielski, 207 Joanna Borkowska złączenie grup
6 4 al(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 al(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p-1 Joanna Zielińska  
       
Sylwia Kożuszko / 07.03.2024 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 fl – Uczniowie przychodzą później    
6 2 el(2) – Biologia rozszerzona, 116 Anetta Macherzyńska  
7 2 el(1) – Biologia rozszerzona, 116 Anetta Macherzyńska  
8 2 cl – Biologia, 116 Anetta Macherzyńska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 p1 Anetta Macherzyńska  
       
Eugeniusz Kujawa / 07.03.2024 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 Wychowanie fizyczne – Uczniowie przychodzą później    
2 Wychowanie fizyczne – Uczniowie przychodzą później    
3 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Marcin Włodarczyk  
4 Wychowanie fizyczne – Wychowanie fizyczne, sgd2 Marcin Włodarczyk  
5 4 cl(2) – Wychowanie fizyczne, b1 Aurelia Krajewska  
7 1 dl(2) – Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 h Marcin Włodarczyk  
4 h Marcin Włodarczyk  
5 h Aurelia Krajewska  
       
Rafał Grynienko / 08.03.2024 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 al(2) – Okienko dla uczniów    
4 3 al(2) – Okienko dla uczniów    
5 4 dl(2) – Uczniowie przychodzą później    
6 4 dl(2) – Uczniowie przychodzą później    
7 1 bl(1) – Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 dl(2) – Okienko dla uczniów    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 p-1 Beata Jasiecka  
7 p-1 Eugeniusz Kujawa  
       
Sylwia Kożuszko / 08.03.2024 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 cl – Biologia, 116 Anetta Macherzyńska  
3 1 fl(1) – Biologia rozszerzona, 116 Anetta Macherzyńska  
5 1 fl(2) – Biologia rozszerzona, 116 Anetta Macherzyńska  
6 2 el – Biologia, 116 Anetta Macherzyńska  
       
Adam Stasik / 08.03.2024 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 bl – wiedza o społeczeństwie uzupełnienie, 103 Małgorzata Kumkowska  
2 3 cl – Wiedza o społeczeństwie rozszerzona, 103 Małgorzata Kumkowska  
3 3 cl – Historia rozszerzona, 103 Małgorzata Kumkowska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  p1 Małgorzata Kumkowska  
1 p1 Małgorzata Kumkowska  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN