Samorząd Uczniowski V LO

Rada Samorządu Uczniowskiego drogą głosowania wybrała nowe prezydium na rok szkolny 2019/20

Przewodniczącą została Michelle Obniska z klasy 2b.
Na zastępców wybrano:
Zuzannę Mierzyńską z kl. 2b,
Oliviera Rausch z kl. 1g
i Kacpra Bujanowskiego z kl. 2b.
Prezydium dyżurować będzie w poniedziałki, w godz. 10.35-10.50
w sali nr 08.

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia nadal pełnić będzie Aleksandra Gielec z klasy 2c.
Dyżur: w każdy piątek, w godz. 10.35-10.50 w sali nr 08.
Pozostałe funkcje szkolne objęli:
Natalia Zielińska – komunikacja medialna,
Ryszard Janowski – szkolny koordynator ds. miejskiego projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”.

Facebook
Facebook