Samorząd Uczniowski V LO

Władze Samorządu Uczniowskiego V LO na rok szkolny 2020/21

Przewodnicząca: Maria Łatka.
Zastępca: Izabela Kiernicka.
Komunikacja medialna: Nina Dybciak, Gabriela Siemianowska, Izabela Kiernicka, Julianna Antoniak.
Szkolny koordynator ds. miejskiego projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”: Ryszard Kimmel

Aktualności

Facebook

YouTube

Instagram

Mail: rsuvlobydgoszcz@gmail.com

Maria Łatka – przewodnicząca
Izabela Kiernicka – zastępca