Rodzina 3+

Program Bydgoska Rodzina 3+

Miejski program „Bydgoska Rodzina 3+” umożliwia rodzicom posiadającym co najmniej troje dzieci, ubieganie się o bezpłatne wypożyczenie z biblioteki szkolnej, podręczników na rok nauki. Po upływie roku szkolnego lub w razie wcześniejszej rezygnacji z nauki w V LO, uczeń zobowiązany jest oddać podręczniki do biblioteki.

Warunkiem jest posiadanie ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej.

Co należy złożyć w sekretariacie szkoły by skorzystać z ww. formy pomocy?

✔ pisemną prośbę wraz z danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa)
✔ wykaz potrzebnych podręczników
✔ ksero (ważnej) BKR

W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń. Program funkcjonuje we wszystkich szkołach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.
Program nie obejmuje posiadaczy Karty Dużej Rodziny.