Rodzina 3+

Program Rodzina 3+

Miejski program Rodzina 3+ umożliwia rodzicom posiadającym co najmniej troje dzieci, ubieganie się o bezpłatne podręczniki szkolne. Warunkiem jest posiadanie Bydgoskiej Karty Rodziny. Podręczniki wypożyczane są przez szkolną bibliotekę na rok nauki szkolnej. Po upływie tego czasu lub w razie wcześniejszej rezygnacji z nauki w V LO, uczeń zobowiązany jest oddać podręczniki do biblioteki.