K-1d

1d – klasa lingwistyczna

Punktowane przedmioty
w czasie rekrutacji:

geografia
j. angielski
j. polski
matematyka

  • przygotowanie do studiów na kierunkach: geografia, turystyka, lingwistyka, stosunki międzynarodowe itp.
  • nauka języków obcych w zwiększonym wymiarze: j. angielskiego, j. niemieckiego i j. rosyjskiego
  • współpraca z WSB, UKW i UTP
  • przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, potwierdzone licznymi sukcesami
  • atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne
  • wyjazdowe warsztaty językowe, np. Euroweek
  • udział w międzynarodowych projektach, np. ERASMUS +
  • poznanie kultury innych krajów
  • projekty z edukacji międzykulturowej
  • spotkania z podróżnikami

Oferta edukacyjna