Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy jest pani Mirosława Zbielska. Adres e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl