DIGITAL WRITERS eTwinning PROJECT 2022/23

Digital Writers – pierwsze spotkanie online https://5lo.bydgoszcz.pl/?page_id=10371

Digtal Writers – drugie spotkanie online https://5lo.bydgoszcz.pl/digital-writers-new-years-resolutions-miedzynarodowe-spotkanie-online/

Digital Writers – kolejne spotkanie online https://5lo.bydgoszcz.pl/digital-writers-e-safety-online-meeting/

Digital Writers – esafety corners https://5lo.bydgoszcz.pl/digital-writers-esafety-corner/

Digital Writer – prezentacja Old and New Places in Bydgoszcz https://5lo.bydgoszcz.pl/prezentacja-then-now-photos-of-places/

Digital Writers – film o Bydgoszczy https://youtu.be/p1T8jv98Cw8

Digital Writers – Digitals’ Stories ebook https://www.storyjumper.com/book/read/157861891/646b34562ccef