O_SZKOLE

O szkole

Dyrektorzy

dyrektor: mgr Leszek Siekierski

wicedyrektor: mgr Grzegorz Waszkiewicz

Widok archiwalny

V LO w Bydgoszczy, ul. Szarych Szeregów 4a
tel. (52) 361-22-14
e-mail – lo05@edu.bydgoszcz.pl

Nauczyciele

Zespół humanistyczny

Aleksandra Arke
Marzena Chełmowska- Chruszczewska
Dominika Pietrzak
Małgorzata Kowalczyk
Małgorzata Kumkowska
Katarzyna Nowatkowska
ks. Krzysztof Kwaśniewicz
Adam Stasik

Zespół języków obcych

Joanna Borkowska
Agata Fryca
Anna Gluba
Joanna Olszewska
Rafał Grynienko
Beata Jasiecka
Izabela Wardzinska
Karolina Łuszczyna
Anna Wojtczak-Fajga
Olga Wysocka
Joanna Zielińska

Zespół matematyczno-przyrodniczy

Anna Bulińska
Grażyna Burczyk
Agnieszka Jankowska
Magdalena Jasińska
Iwona Kowalczyk
Magdalena Halliop-Dyhid
Agnieszka Wandachowicz
Barbara Włódarczak
Anna Ziorkowska

Zespół nauczycieli wychowania-fizycznego

Aurelia Krajewska
Łukasz Skrzypek
Marcin Włodarczyk
Eugeniusz Kujawa

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Anna Wolszlegier

Informacje ogólne

V LO to nowoczesna szkoła, a jednocześnie z bogatą tradycją i osiągnięciami. Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażonymi gabinetami przedmiotowymi, dwiema salami gimnastycznymi, basenem, skomputeryzowaną biblioteką – 23 500 vol – z bogato wyposażoną czytelnią i wideoteką oraz nowoczesnym boiskiem. W szkole działa teatr szkolny, wolontariat i liczne koła przedmiotowe.