POWER – Z przyrodą za pan brat

Projekt POWER „Z przyrodą za pan brat” jest realizowany na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od 2019 roku i ma na celu m.in. rozwój współpracy uczelni ze szkołami i innymi instytucjami oraz organizacjami. Kompetencje kluczowe projektu to: rozwój myślenia naukowego, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność pracy samodzielnej, umiejętność pracy manualnej, zdolność do konstruktywnego porozumiewania się. Pracownie biologiczne i chemiczne, które udostępnia uczelnia oraz otwartość pracowników uczelni dają młodzieży ogromne możliwości poszerzania kompetencji uczniów przez zdobywanie nowej wiedzy, poszerzanie jej, wykształcenie umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej. Zajęcia te są również weryfikacją, czy dane zainteresowania będą przez młodych ludzi rozwijane i pomogą im w wyborze przyszłego zawodu. Główny cel projektu to popularyzacja wiedzy przez aktywne uczestnictwo w warsztatach i wykładach. Dając szanse uczniom udziału w takim projekcie stwarzamy możliwość osiągniecia przez nich poziomu wiedzy przekraczającego nasze oczekiwania.