Zmiana przepisów prawa oświatowego – sierpień 2020 r.

Szanowni Państwo,
12 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał projekty 5 rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Załączam 3 z nich, dotyczące m.in. naszej szkoły.

Zmiany: wprowadzane – kolor zielony, usunięte – kolor czerwony