Egzamin klasyfikacyjny z języka rosyjskiego.

Egzamin klasyfikacyjny z języka rosyjskiego odbędzie się w czwartek 27 sierpnia o godzinie 9.00 w budynku szkoły.