Rada pedagogiczna.

Szanowni Państwo, planujemy posiedzenie rady pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 0 godz. 10.00. Posiedzenie rady może mieć charakter hybrydowy. Prosimy Państwa o deklarację, na mojego maila, kto chce uczestniczyć w obradach rady w szkole, pozostałe osoby zdalnie. Ze względów bezpieczeństwa, plan pracy szkoły (kalendarz roku szkolnego), nie będzie drukowany. Przekażemy go elektronicznie. Materiał będzie dostępny na naszej stronie w zakładce „Dla nauczycieli”. Leszek Siekierski