Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” ustanowione – aktualizacja!

Szanowni Państwo, 
w załączeniu przekazuję list Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uruchomionego dziś, 27 sierpnia 2021 r. przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. W ramach tego programu organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży mogą ubiegać się o dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zgodnie z zasadami przedsięwzięcia wycieczki mogą być organizowane dla trzech grup wiekowych – uczniów klas I-III oraz klas IV-VII szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych. Do listu dołączony jest również wykazy punktów edukacyjnych (do wyboru) do zrealizowania w ramach wycieczek. Nabór wniosków o dofinansowanie startuje 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. Szczegóły na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Departamentem Programów Naukowych i Inwestycji, mail: sekretariat.DPI@mein.gov.pl, tel. 22 529 23 41.   Zapraszamy do udziału w programie.
Z poważaniem
Beata Pukas-Turek
zastępca dyrektora 
Departament Programów Naukowych i Inwestycji
  Załączniki: List Ministra Edukacji i Nauki do Dyrektorów i Nauczycieli
Wykaz punktów edukacyjnych dla szkół ponadpodstawowych