Logowanie do e-dziennika – instrukcja

Szanowni uczniowie i rodzice!

W przypadku wystąpienia trudności z zalogowaniem się do e-dziennika proszę przeczytać załączoną instrukcję.

Instrukcja logowania

Uwaga! W przypadku klas pierwszych, wychowawcy muszą najpierw wprowadzić do systemu adresy mailowe uczniów oraz rodziców.