Organizacja szczepień.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.  Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy do tej wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek. Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.    Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek. Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly. Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy 
Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Załączniki: List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków Deklaracja na szczepienia Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny