Powrót uczniów do szkół – harmonogram działań i rekomendacje Kuratora

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o pilne zapoznanie się z załączonym harmonogramem działań instytucji oraz placówek oświatowych w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie uczniów do szkół i placówek oraz z moimi rekomendacjami dotyczącymi działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie uczniów do szkół i placówek. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z wizytatorami rejonowymi.

Życząc Państwu pomyślnej realizacji wszelkich oświatowych zamierzeń w tym ostatnim okresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych roku szkolnego 2020/2021, przekazuję moje serdeczne pozdrowienia.

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty