MATURA 2024

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego.

Instrukcja składania e-deklaracji .

Deklaracje maturalne w roku szkolnym 2023/2024 będą składane elektronicznie poprzez stronę https://wyniki.edu.pl.

Absolwenci z lat poprzednich w celu złożenia e-deklaracji muszą wystąpić o hasło i login do systemu ZIU  Załącznik 5a.

Deklaracje (wstępne) należy wypełnić do 30 września 2023 r., potem do 7 lutego 2024 r. można dokonywać zmian.
Uczniowie, którzy mają wątpliwości – czy dobrze wypełnili deklarację, mogą ją wydrukować i przyjść do dyrektora/wicedyrektora

w celu sprawdzenia.