„Młodzi, zdolni, kompetentni wolonatriusze” – bezpłatne szkolenia.

Szanowni Państwo,
 Pani Iwona Waszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu: „Młodzi, zdolni, kompetentni wolontariusze”.
Projekt realizowany przez miasto Bydgoszcz współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia skierowane są do osób młodych między 15-29 rokiem życia, które:

 1. mieszkają lub uczą się w Bydgoszczy,
 2. chcą  zaangażować się w działania społeczne,
 3. chcą nabyć kompetencje społeczne ważne na rynku pracy,
 4. chcą działać społecznie jako wolontariusz/ka, koordynator/ka wolontariatu,
 5.   chcą poznać działanie III sektora.
  Rekrutacja trwa do 31.08.2020 r.
  Koordynatorem projektu jest Pani Marta Sikorska el. 52 58 59 445 email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl
  Biuro Projektu: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5,
  85-005 Bydgoszcz.
  Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat/ w zakładce rekrutacja.