Zmiana rozporządzeń MEN związanych z koronawirusem.