Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie procedur bezpieczeństwa w okresie konsultacji i egzaminu maturalnego.

Szanowni Państwo, informuję, że wprowadzone, na podstawie Wytycznych MEN i CKE, procedury bezpieczeństwa, uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Bardzo proszę: nauczycieli, absolwentów, uczniów i ich rodziców do zapoznania się z ich treścią i postępowania zgodnie z nimi. Leszek Siekierski