„Prymus Pomorza i Kujaw”

Szanowni Państwo,

serdecznie gratuluję, że pośród uczniów Państwa Szkoły, są stypendyści projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Projekt ten jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proszę o wydruk oraz umieszczenie załączonego plakatu w widocznym dla uczniów miejscu.

Jednocześnie informuję, iż znane są już zasady przyznawania stypendiów na rok szkolny 2020/2021. Nowy regulamin dostępny tutaj: https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl

z poważaniem

Piotr Nadolny Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departament Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2,  siedziba: ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń tel. 668 506 961   www.kujawsko-pomorskie.pl