EUROPEJSKIE ODZNAKI JAKOŚCI eTWINNING

Z przyjemnością informuję, że nasze obydwa projekty eTwinning Youth Everywhere i Digital Writers, które realizowaliśmy w roku szkolnym 2022/2023 otrzymały wczoraj Europejskie Odznaki Jakości.

Europejską Odznakę Jakości przyznaje projektom eTwinning Centralne Biuro Programu. To  wyznacznik sukcesu i potwierdzenie, że projekt osiągnął europejskie standardy. Nagroda wyróżnia nauczycieli i szkoły, których działania w ramach eTwinning reprezentują wysoki poziom. Warto podkreślić, że są to nasze kolejne dwie Europejskie Odznaki Jakości.

Nagroda ma postać elektronicznego certyfikatu przyznawanego po ocenieniu projektu przez komisję europejską pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji oraz współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekty realizowaliśmy z grupami uczniów z Francji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii i Rumunii.

Nasze działania projektowe to przykład współdecydowania przez uczniów o procesie edukacyjnym. Zastosowanie różnych metod nauczania pozwala na uczenie się poprzez działanie i bezpośrednie zastosowanie nauczanych treści w praktyce. Przyczynia się do rozwoju komunikatywności, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Uczy również zarządzania czasem, pracy zespołowej, rozwija kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Skupia się na kształceniu umiejętności, które liczą się  na rynku pracy.

Bardzo dziękuję uczennicom klasy 2c: Balcer Amelii, Bartkowskiej Zuzannie, Dziemionek Marcie, Golubskiej Julii, Grigoreva Irinie, Kuli Natalii, Langner Zuzannie, Maćkowskiej Roksanie, Olszewskiej Oliwii, Przybylskiej Julii, Przybyła Weronice, Sobackiej Julii i  Żak Karolinie za Wasze zaangażowanie w nasze działania projektowe i ogrom pracy włożonej w realizację kolejnych zadań. We have made it girls! Thanks a lot!!! 🙂