50. Olimpiada Historyczna – etap okręgowy – Collegium Humanisticum – Wydział Nauk Historycznych – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – relacja…

/AS/