Szkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej /zmiana terminu/

15 listopada br. /w środę/ o godz. 14.30 w sali 107 odbędzie się Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania recytacji jednego tekstu składającego się z minimum 20 wersów lub 4-5-zwrotkowego utworu muzycznego. Ocenie będą podlegać następujące kryteria: pamięciowe opanowanie wiersza/pieśni, dykcja, dobór i rozumienie utworu, ekspresja wykonania.

Obowiązuje strój galowy.

Ogłoszenie wyników nastąpi w Dniu Patrona.

Zgłoszenia przyjmują polonistki do 10 listopada.