Przypominamy o konkursie literackim

„Wierzę w przyszłość Polski, wierzę w zdrowie jej duszy” .

Ignacy Jan Paderewski

Drodzy Uczniowie,

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Czym jest dla mnie patriotyzm? – list do Ignacego Jana Paderewskiego”. Napiszcie, czym dla Was jest bycie patriotą, jak rozumiecie patriotyzm z punktu widzenia młodych ludzi. Zastanówcie się nad związkami teraźniejszości z przeszłością.

Kryteria oceny pracy:

-samodzielność /podstawowy wymóg!!!/,

-nawiązanie do faktu/faktów z życia Patrona szkoły

-oryginalne ujęcie tematu,

-cechy listu /układ graficzny, zwroty grzecznościowe, osobisty ton wypowiedzi/,

-poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,

-objętość 1-2 strony formatu A4.

Wydrukowane prace proszę dostarczyć polonistkom do 10 listopada br.

Organizator konkursu: zespół humanistyczny