ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Z okazji obchodzonego 10 września Światowego Dnia Pierwszej Pomocy odbyło się szkolenie dla młodzieży klasy 1e. Szkolenie dotyczyło podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obejmowało m.in. resuscytację krążeniowo oddechową, omdlenia. Szkolenie prowadziła absolwentka naszej szkoły Maja Kozdrój, obecnie studentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Podczas realizacji zajęć w ramach projektu Global Schools Program przypomniano uczniom, że w ramach warsztatów realizowane są cele: 3 – dobre zdrowie i jakość życia, 4 – dobra jakość edukacji, 14 – życie pod wodą, 15 – życie na lądzie.