TYDZIEŃ PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Podczas trwającego od 12 do 16 września Tygodnia Profilaktyki Chorób Zakaźnych, organizowanego wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE), młodzież naszej szkoły miała okazję ugruntować i poszerzyć wiedzę na temat problematyki chorób zakaźnych. Odbyły się konkursy, quizy, pogadanki, w których uczestniczyli również pracownicy PSSE, p. Danuta Zroślak oraz p. Anna Różańska. Celem prowadzonych działań prozdrowotnych jest zaszczepienie w młodzieży wiedzy na temat zagrożeń jakie niosą choroby zakaźne i znaczenia szczepień ochronnych. Podczas realizacji zajęć w ramach projektu Global Schools Program przypomniano uczniom, że w ramach obchodów realizowane są cele: 3 – dobre zdrowie i jakość życia, 4 – dobra jakość edukacji, 14 – życie pod wodą, 15 – życie na lądzie.