Global Schools Program

Z przyjemnością informuję, że nasza szkoła przystąpiła do programu Global Schools Program, który jest inicjatywą łączącą szkoły z całego świata w ramach sieci Rozwiązań Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz globalnej sieci badawczej uruchomionej przez sekretarza ONZ w celu wspierania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs). Misją Global Schools jest zadbanie o to by uczniowie szkoły podstawowej i średniej byli wyposażeni w wiedzę, wartości i umiejętności niezbędne do skutecznego reagowania na największe wyzwania tego stulecia oraz kształtowanie zrównoważonego i dostatniego świata.