Stypendium „Humaniści na start!” na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, w dniu 1 września 2021 r. Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął nowy nabór stypendystów na rok szkolny 2021/2022 do projektu pn. „Humaniści na start!”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród uczniów Państwa szkoły oraz rodziców.W załączeniu przesyłamy regulamin do zamieszczenia na stronie szkoły.Bardzo dziękujemy.Poniżej informacje o naborze.Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:- uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,- uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Nabór zakończymy 30 września 2021 r.W załączeniu przesyłamy Regulamin przyznawania stypendium oraz plakat informacyjno-promocyjny.Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!.W przypadku pytań informacji udziela:Renata Topolewska
tel. 883 353 678
e-mail: r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl Z poważaniem, Renata Topolewska Departament EdukacjiWydział Innowacyjnych Projektów EdukacyjnychUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuPlac Teatralny 2,  siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń tel. 883 353 678  www.kujawsko-pomorskie.pl