Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw”

Szanowni Pa艅stwo,

w dniu 1 wrze艣nia 2021 r. Departament Edukacji Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego rozpocz膮艂 nowy nab贸r stypendyst贸w na rok szkolny 2021/2022 do projektu pn. 鈥濸rymus Pomorza i Kujaw鈥. Przedsi臋wzi臋cie realizowane jest ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w艣r贸d uczni贸w Pa艅stwa szko艂y oraz rodzic贸w.

W za艂膮czeniu przesy艂amy regulamin do zamieszczenia na stronie szko艂y.

Bardzo dzi臋kujemy.

Poni偶ej informacje o naborze.

Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego og艂asza nab贸r wniosk贸w o przyznanie stypendi贸w „Prymus Pomorza i Kujaw”.

Uczestnikami projektu mog膮 zosta膰 uczniowie klasy 7 lub 8 szko艂y podstawowej, liceum, technikum lub szko艂y bran偶owej, znajduj膮cych si臋 na terenie wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego, z wy艂膮czeniem szk贸艂 dla doros艂ych. Stypendia przyznawane b臋d膮 tym uczniom, kt贸rzy spe艂ni膮 nast臋puj膮ce kryteria:

  • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocj臋 do nast臋pnej klasy b膮d藕 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y;
  • uzyskali jedno z osi膮gni臋膰 w konkursach lub olimpiadach okre艣lonych w za艂膮cznik nr 1 lub w za艂膮czniku nr 2 do regulaminu w jednym z dw贸ch poprzednich lat szkolnych,
  • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedn膮 ocen臋 celuj膮c膮 lub bardzo dobr膮 spo艣r贸d przedmiot贸w: przyrodniczych, informatycznych, j臋zyk贸w obcych, matematyki, przedsi臋biorczo艣ci, realizowanych jako obowi膮zkowe zaj臋cia edukacyjne,
  • uzyskali co najmniej dobr膮 ocen臋 z zachowania.

Nab贸r zako艅czony zostanie 30 wrze艣nia 2021 r.

 Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zak艂adce Prymus Pomorza i Kujaw.

Informacji udzielaj膮: Maria Bartkowska聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽tel. 668 507聽768 e-mail:聽m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny tel. 668 506聽961 e-mail:聽p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

z powa偶aniem Piotr Nadolny Wydzia艂 Innowacyjnych Projekt贸w Edukacyjnych Departament Edukacji

Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Plac Teatralny 2,  siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toru艅

tel. 668 506 961  

www.kujawsko-pomorskie.pl