Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw”

Szanowni Państwo,

w dniu 1 września 2021 r. Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął nowy nabór stypendystów na rok szkolny 2021/2022 do projektu pn. „Prymus Pomorza i Kujaw”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród uczniów Państwa szkoły oraz rodziców.

W załączeniu przesyłamy regulamin do zamieszczenia na stronie szkoły.

Bardzo dziękujemy.

Poniżej informacje o naborze.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów „Prymus Pomorza i Kujaw”.

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

  • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
  • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2021 r.

 Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Informacji udzielają: Maria Bartkowska           tel. 668 507 768 e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny tel. 668 506 961 e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

z poważaniem Piotr Nadolny Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departament Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Plac Teatralny 2,  siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

tel. 668 506 961  

www.kujawsko-pomorskie.pl