Wojewódzki program „Kuźnia Liderów Regionu”

Gratulujemy Marysi Łatce i Ryszardowi Kimmel, reprezentantom Samorządu Uczniowskiego V LO, zakwalifikowania się do wojewódzkiego programu „Kuźnia Liderów Regionu”!

W dwustopniowych eliminacjach wzięło udział 230 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego, a w projekcie przewidziano miejsca tylko dla 20 osób. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski.