Program obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam program Wojewódzkich obchodów Święta Narodowego w Bydgoszczy.

Z wyrazami szacunku

Sekretariat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

email: wojewoda_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel.: +48 52 349 77 80

fb.com/KPUWBydgoszcz | twitter.com/KPUWBydgoszcz

www.gov.pl/uw-kujawsko-pomorski