Szczepienia przeciwko Covid-19

Ministerstwo Edukacji i Nauki <men_info@mein.gov.pl>Cz 2021-02-04 19:57

Szanowni Państwo dyrektorzy , w najbliższym czasie rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw Covid-19. Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd RP podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli. W pierwszej grupie będą mogli Państwo zgłaszać tylko następujące kategorie osób, które już w tej chwili pracują stacjonarnie:
– nauczycieli  wychowania  przedszkolnego,
– osoby zatrudnione na stanowisku – pomoc nauczyciela,
– osoby zatrudnione na stanowisku  – pomoc wychowawcy,
– nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic),
– nauczycieli szkół i placówek specjalnych,
– nauczycieli instruktorów praktycznej nauki zawodu (również tych niebędących pracownikami szkół),
– pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych,
– kadrę kierowniczą pedagogiczną wymienionych szkół i placówek.
O możliwości zgłaszania kolejnych grup nauczycieli będziemy informować w późniejszym czasie.
Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?
Cała procedura będzie bardzo prosta. Nauczyciel na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Dyrektor będzie wypełniał prosty formularz, który zostanie udostępniony do poniedziałku, 8 lutego br. w „Strefie Pracownika” SIO. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub
niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego.
WAŻNE: nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole. Już w tej chwili prosimy Państwa Dyrektorów o rozpoczęcie przygotowań. Przede wszystkim prosimy o kontakt z osobami wymienionymi wyżej i  ustalenie czy wyrażają chęć do zgłoszenia się na szczepienie. Opcjonalnie prosimy także o zebranie numeru telefonu komórkowego danej osoby. Zebranie tych wszystkich informacji wcześniej pozwoli na sprawne przeprowadzenie procesu rejestracji oraz przyspieszy proces szczepienia. Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br. W załączeniu przekazuję komunikat dotyczący szczepień. Zachęcam do udziału w szczepieniach!  
Z wyrazami szacunku Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki