Komunikat w sprawie organizowania tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi zorganizowania i  przeprowadzenia testów sprawdzających poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, po konsultacji z kierownictwem MEiN uprzejmie informuję, że organizując te testy należy mieć na uwadze bezwzględne zapewnienie bezpiecznych warunków do ich przeprowadzenia, w szczególności zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy uczniami. Obligatoryjnie należy zastosować się do wytycznych obowiązkowych MEN, CKE i GIS, które obowiązywały w trakcie ubiegłorocznych egzaminów i które dla przypomnienia zamieszczam poniżej:

Wytyczne obowiązkowe

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty