Narodowy Spis Powszechny – nabór rachmistrzów od 1 do 9 lutego 2021

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2021 roku odbędzie się Narodowy Spis Powszechny.
W mieście Bydgoszczy do prac w Spisie delegowanych zostanie 145 rachmistrzów spisowych. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zgłoszenia swojej kandydatury oraz prosimy o przekazanie informacji o możliwości zgłoszenia się na rachmistrza rodzinie i znajomym.  Poniżej kilka ważnych informacji:

Nabór kandydatów na  rachmistrzów spisowych odbywa się w dniach od 1 do 9 lutego br., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.  (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.). Ogłasza go Gminny Komisarz Spisowy.

Kto może się zgłosić?

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
  • nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak się zgłosić?

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem „NSP 2021 – Nabór rachmistrzów”
  • osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (wejście główne do budynku Ratusza) skrzynka podawcza oznaczona napisem „NSP 2021 – Nabór rachmistrzów”
  • pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail Biura: nsp@um.bydgoszcz.pl: wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i skanem wyślij pod wskazany adres.

Wynagrodzenie rachmistrza spisowego:

Obecnie są dwie stawki:

– 4 zł – za spis telefoniczny,

– 7 zł – za spis bezpośredni.

Po przyjęciu zmiany ustawy ma obowiązywać jedna stawka 6 zł niezależnie od rodzaju spisu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 52 58 58 021.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://intranet/news/narodowy-spis-powszechny-2021-zostan-rachmistrz/
https://bip.um.bydgoszcz.pl/na_skroty/Narodowy_Spis_Powszechny_2021/Nab_r_rachmistrz_w/

Z poważaniem

Gminne Biuro Spisowe Urzędu Miasta Bydgoszczy