Ulotka informacyjna 500+ dla rodziców.

Szanowni Państwo,

Wszystkie zamieszczone linki internetowe w przygotowanej informacji (w załącznikach) są aktywne i bezpośrednio za ich pośrednictwem rodzic dziecka zostaje przekierowany np. na stronę banku, aby złożyć wniosek w formie elektronicznej lub na platformę emp@tia, ePUAP lub zobaczyć wzór przykładowo wypełnionego wniosku itp.

Wszelkie informacje są również zamieszone na stronie www.bydgoszcz.pl w formie newsa, jak również w zakładce naszego wydziału – ŚWIADCZENIA – Aktualności oraz na BIP-ie.  

Rodzicom dzieci przyznano świadczenie wychowawcze na każde dziecko od 01.07.2019 do 31.05.2021 r., a więc na okres około 2 lat. W latach 2017 i 2018 świadczenie wychowawcze było przyznawane na okres 1 roku od października do września, a wnioski były przyjmowane w formie elektronicznej od lipca, papierowej -od sierpnia. Natomiast w bieżącym okresie, aby zachować ciągłość wypłaty tego świadczenia należy złożyć wniosek w formie elektronicznej od 01.02.2021 r. lub w formie papierowej od 01.04.2021 r.  Dlatego bardzo istotne jest poinformowanie rodziców dzieci, że ten okres przyjmowania wniosków na 500+ jest zupełnie inny niż poprzednio i konieczne jest złożenie nowego wniosku, aby otrzymać świadczenie na nowy okres, który trwa od 01.06.2021 do 31.05.2022 r.