Zmiany wymagań maturalnych:

a) egzamin z historii:

b) egzamin z wiedzy o społeczeństwie: