Bydgoski Budżet Obywatelski – głosowanie

Szanowni Państwo,

W dniach 1-30 grudnia  odbywa się głosowanie w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybiorą projekty za kwotę 16 mln zł, które zrealizujemy w przyszłym roku.

Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo

W głosowaniu zdecydujemy o realizacji projektów w kilku kategoriach. Głosy na poszczególne kategorie są niezależne od siebie. To oznacza, że mamy możliwość jednoczesnego zagłosowania zarówno na projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, jak i małe projekty społeczne. W każdej kategorii projektów: osiedlowych (na jednym z osiedli), ponadosiedlowych oraz małych projektów społecznych możemy oddać 1 głos.
Łącznie każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy.

• projekty osiedlowe –  1 wybrany projekt (na jednym wybranym osiedlu)

• projekty ponadosiedlowe – 1 wybrany projekt

• mały projekt społeczny – 1 wybrany projekt

Harmonogram:

– głosowanie mieszkańców: 1 – 30 grudnia 2020 r.

– ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 20 stycznia 2021 r.

Monika Hiller-Szala

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Bydgoszczy