Wymagania egzaminacyjne – prekonsultacje zakończone.

02.12.2020

Prawie 2,5 tys. uwag wpłynęło do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych dotyczących matury i egzaminu ósmoklasisty. Do połowy grudnia będą gotowe przepisy.


Od 20 do 27 listopada br. trwały prekonsultacje, podczas których każdy zainteresowany mógł przekazać swoje opinie do MEN na temat treści proponowanych wymagań. Otrzymaliśmy prawie 2,5 tys. uwag (2487), które zostały przekazane do analizy ekspertom z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych będzie gotowy w grudniu br. i wydany w formie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Nadesłane uwagi dotyczą m.in.

  • odwołania matur ustnych w związku z epidemią,
  • propozycji rezygnacji z kolejnych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  • zniesienia obowiązku zdawania matury na poziomie rozszerzonym,
  • zmiany terminu i formuły egzaminów ustnych i pisemnych.

Przypominamy, że egzaminy: ósmoklasisty i maturalny w roku szkolnym 2020/2021 zostaną przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

Więcej informacji na temat prekonsultacji

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej