Teams – szkolenie

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem przez MOEN statusu autoryzowanego partnera edukacyjnego Microsoft oraz w związku z coraz większą liczbą placówek przechodzących czasowo na hybrydowy model realizacji zajęć, Wydział Edukacji i Sportu UMB informuje o możliwości skorzystania z oferty MOEN w zakresie przeszkolenia nauczycieli
w obsłudze MS TEAMS. MOEN oferuje szkolenia online, stacjonarne w placówce w formie warsztatowej oraz późniejszą pomoc w razie kłopotów z korzystaniem z programu (konsultacje z administratorami).