Ankieta online dotycząca kształcenia zdalnego

Szanowni Państwo,
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z Zespołem Badawczym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy zwracają się do Państwa Dyrektorów z prośbą o udostępnienie nauczycielom linku do kwestionariusza ankiety online dotyczącego kształcenia zdalnego i zobowiązanie nauczycieli do jej wypełnienia. Celem prowadzonego badania jest poznanie opinii nauczycieli nt. uwarunkowań, potencjału, jakości i możliwości wykorzystania zdalnego nauczania, realizowanego w roku szkolnym 2019/2020. Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki badania zostaną opublikowane do końca bieżącego roku. Kwestionariusz ankiety jest aktywny do 23 października bieżącego roku. Link do kwestionariusza ankiety: https://forms.gle/QhoFD2mpr65BNWfK6

Z wyrazami szacunku, Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty